หน้าแรก

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 15.00 น.
ว่าที่ พ.ต.อ.เตชินท์ บรรจง ผกก.สภ.หนองปรือ พร้อมด้วย พ.ต.ท.จารุต อัตตดิเรก รอง ผกก.สส.สภ.หนองปรือ ,พ.ต.ท.จิรวัฒน์ บุรีงาม สว.อก.สภ.หนองปรือ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.หนองปรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ อ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี โดยมีนายอำเภอหนองปรือ เป็นประธานฯ
ข้าราชการตำรวจจิตอาสา จำนวน 10 คน
ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน
... See MoreSee Less

1 day ago

Photos from สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post ... See MoreSee Less

4 days ago

... See MoreSee Less

2 weeks ago

... See MoreSee Less

2 weeks ago

เมื่อวันที่ (10 ก.ย.63) เวลา 14.30 น.
ว่าที่ พ.ต.อ.เตชินท์ บรรจง ผกก.สภ.หนองปรือ สั่งการให้ พ.ต.ท.จิรวัฒน์ บุรีงาม สว.อก.สภ.หนองปรือ พร้อมชุดจิตอาสา สภ.หนองปรือ ได้ออกตรวจและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคกำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้
● 1.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
● 2.ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ
● 3.ให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
● 4.ให้เว้นระยะห่างของแผงหรือระยะนั่งหรือยืน ในการเลือกสินค้าและการชำระราคาห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
● 5.ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
● 6.การจำหน่ายสุรา ให้จำหน่าย และงดจำหน่ายตามวันเวลาและสถานที่ที่กฏหมายกำหนด
●และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส สถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการควบคุมโรคกำหนด ทางแอพพลิเคชั่น Polce I lert U หมายเลขรับแจ้งเหตุ 191 และสายด่วน 1599

●ออกตรวจและประชาสัมพันธ์สถานที่ได้รับการผ่อนปรนตามข้อกำหนดฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
● 1. ร้านป้าแดงโภชนา ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
● 2. ร้าน CP เฟรชมาร์ท ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

●ข้าราชการตำรวจและจิตอาสา จำนวน 5 คน
● มีผู้รับรู้การประชาสัมพันธ์ ประมาณ 45 คน
... See MoreSee Less

2 weeks ago

เมื่อวันที่ (10 ก.ย.63) เวลา 14.30 น.
   ว่าที่ พ.ต.อ.เตชินท์ บรรจง ผกก.สภ.หนองปรือ สั่งการให้ พ.ต.ท.จิรวัฒน์ บุรีงาม สว.อก.สภ.หนองปรือ พร้อมชุดจิตอาสา สภ.หนองปรือ ได้ออกตรวจและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคกำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้
● 1.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
● 2.ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ
● 3.ให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
● 4.ให้เว้นระยะห่างของแผงหรือระยะนั่งหรือยืน ในการเลือกสินค้าและการชำระราคาห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
● 5.ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
● 6.การจำหน่ายสุรา ให้จำหน่าย และงดจำหน่ายตามวันเวลาและสถานที่ที่กฏหมายกำหนด
●และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส สถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการควบคุมโรคกำหนด ทางแอพพลิเคชั่น Polce I lert U หมายเลขรับแจ้งเหตุ 191 และสายด่วน 1599  

●ออกตรวจและประชาสัมพันธ์สถานที่ได้รับการผ่อนปรนตามข้อกำหนดฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
 ● 1. ร้านป้าแดงโภชนา ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
 ● 2. ร้าน CP เฟรชมาร์ท ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

●ข้าราชการตำรวจและจิตอาสา จำนวน 5 คน
● มีผู้รับรู้การประชาสัมพันธ์ ประมาณ 45 คนImage attachment
Load more